Cursisten info

De Kwispel

v.z.w Hondenschool Koersel

Trainingsdagen

& -uren


Zondag:


 • A en B: 10u tot 10u45
 • Pups: 10u45 tot 11u15
 • C en D: 11u15 tot 12u00Donderdag:


 • A en B: 19u30 tot 20u15
 • Pups: 20u15 tot 20u45
 • C en D: 20u45 tot 21u30


Elke eerste zondag van de maand gaan we wandelen tijdens de trainingsuren. Zo leren de honden ook wennen aan het dagelijks verkeer.

Overgangen


Puppy's gaan automatisch over naar de A-klas op de leeftijd van 6 maanden.


Honden in de A-klas worden tijdens de training geobserveerd. De instructeurs bepalen wanneer baas en hond klaar zijn om naar de B-klas te gaan.


Om over te gaan naar de C-klas dien je te slagen voor het overgangsexamen. Deze vinden plaats op de afgesproken data, waarvan je tijdig op de hoogte wordt gebracht.


Dezelfde regeling geldt ook voor de overgang naar de D-klas.


Belangrijke data

Hondenschool De Kwispel, KoerselSluitingsdagen

(Pasen)

(O.L.H.Hemelvaart)

(Pinksteren)

(Allerheiligen)

(Tussen Kerst en Nieuwjaar)Evenementen:


Jaarlijkse BBQ

zaterdag 30 juni 2018 

Regels van het pleinPrivacyverklaringAls vzw hechten wij veel belang aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. Hondenschool De Kwispel Koersel vzw houdt zich aan de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


Hondenschool De Kwispel Koersel vzw

Grauwe Steenstraat z/n

3582 Koersel

V.O.E. nummer 045

dekwispel@hotmail.be

Welke gegevens hebben wij nodig?

 

Van het baasje

 • Naam en voornaam
 • Rijksregisternummer
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer


Van de hond

 • Naam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Ras
 • Datum van de laatste inenting

 

Op welke manier verstrekken wij deze gegevens?


Wij kunnen enkel uw gegevens verstrekken via uzelf en dit schriftelijk met handtekening. Indien u jonger bent dan 16 jaar, hebben wij de schriftelijke toestemming van uw ouder/voogd nodig.


Waarom hebben wij uw gegevens nodig?


 1. Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten, georganiseerd door hondenschool De Kwispel Koersel vzw;
 2. Om de veiligheid van u en uw hond te kunnen verzekeren;
 3. Om u op de hoogte te houden van belangrijke info en aankomende evenementen van hondenschool De Kwispel Koersel vzw.


Wij vragen enkel de gegevens die nodig zijn om deze drie doelstellingen te kunnen realiseren. Het verstrekken van deze gegevens aan onze vzw is een noodzakelijke voorwaarde om te kunnen deelnemen aan onze lessen. Zonder deze gegevens kunnen wij u en uw hond niet verzekeren tegen incidenten die mogelijks gebeuren tijdens onze activiteiten.

 

Verstrekking aan derden


Uw persoonsgegevens dienen te worden doorgegeven aan


Hondenfederatie V.O.E.

Bollewerpstraat 119

8770 Ingelmunster

Dit is in het kader van uw verzekering.

 

Hoe lang houden wij uw gegevens bij?


Het lidmaatschap bij Hondenschool De Kwispel Koersel vzw duurt één jaar. Dat is ook de termijn dat wij uw gegevens bijhouden. Nadert het einde van deze termijn, dan wordt u via e-mail op de hoogte gesteld (of via een ander medium indien gewenst). Wenst u na één jaar geen lid meer te zijn, worden uw gegevens automatisch gewist.

Leden die hun lidmaatschap verlengen, verlengen hierbij ook de termijn van het bijhouden van hun gegevens.


Uw rechten omtrent onze gegevensverstrekking


Omdat u ons gegevens verstrekt, heeft u ook een aantal rechten omtrent die gegevens. Zo heeft u het recht tot inzage van uw gegevens en u mag de gegevens steeds aanpassen. Indien u dit wenst, worden uw gegevens gewist. U heeft het recht om bezwaar maken tegen het verstrekken van uw gegevens aan derden. U heeft steeds het recht om uw toestemming in te trekken.


Bij vragen of klachten kan u terecht bij

Hillen Rudy

0498 82 66 17


U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Privacycommisie.


Het beheer en de beveiliging van uw gegevens


Uw gegevens worden opgeslagen in een beveiligd computerprogramma waarvoor een gebruikersnaam en wachtwoord nodig is. Enkel de bestuursleden zijn in de mogelijkheid om zich hierop aan te melden.Alle personen die kennis hebben van uw persoonsgegevens, zijn gehouden aan geheimhouding hiervan.


Wijziging privacyverklaring


Hondenschool De Kwispel Koersel vzw kan op ieder moment zijn privacyverklaring wijzigen. U wordt hiervan steeds via e-mail op de hoogte gebracht (of via een ander medium, indien gewenst).